Miproma BV

Een brede blik. Dat maakt volgens Miproma het verschil. Niet alleen oog hebben voor de eigen opdracht, maar vooral ook kijken naar de omgeving: leveren mijn activiteiten een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat?

Dat betekent onder meer dat projectmanagement niet alleen wordt gezien als het realiseren van een project binnen de gestelde grenzen van geld, tijd en kwaliteit, maar als een onderdeel van het gehele bedrijfsproces. Gedurende de voortgang van het project wordt voortdurend met een schuin oog gekeken naar de invloed van projectbeslissingen op het bedrijfsresultaat. Beslissingen die positief zijn voor het project hoeven niet altijd gunstig te zijn voor het bedrijfsresultaat; sterker nog, het zou wel eens een averechtse invloed kunnen hebben. 

Een vergelijkbare afweging moet ook gemaakt worden binnen het lijnmanagement. Ook in die positie moet er altijd een evenwicht worden nagestreefd tussen strategie en beleid van de organisatie enerzijds en de afdelingsresultaten anderzijds. Door hierin de juiste keuzes te maken, krijgt een afdeling de beoogde meerwaarde voor een organisatie.
 
De activiteiten van Miproma
  • Projectmanagement
  • Lijnmanagement
  • Implementatiemanagement
Doelgroepen: industrie en (semi)overheid.

Miproma BV is in januari 2005 opgericht door Dick E. Mieremet.